Anti Money Laundering

Anti Money Laundering, ook wel bekend als de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), is een wet- en regelgeving die is ingesteld om te voorkomen dat criminelen illegaal geld verdienen of illegaal hun geld verplaatsen. Hoewel veel illegale activiteiten het doelwit zijn van de AML-wetgeving, zijn de belangrijkste belastingontduiking, openbare corruptie en marktmanipulatie. De wet is van kracht geworden in Nederland sinds 2008. Hierbij geldt onder andere dat banken en andere financiële instellingen ‘ongebruikelijke transacties’ moeten melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.