Resultaten BonSanca Discord

De onderstaande resultaten komen voort uit de calls die gegeven worden in de BonSanca Discord. Deze calls geven de inkoopprijzen, verkoopprijzen, stop-losses en mogelijke add-on prijzen weer. Daarbij wordt er zowel visueel als tekstueel uiteengezet waarom een call wordt gegeven.

De partner van Meyade.nl, Crypto Michaël, geeft de calls. Hij is bekend van Twitter, YouTube en schrijft artikelen voor CoinTelegraph over verschillende munten en aspecten van de cryptocurrency markt.

Het aantal cryptocurrency calls hangt af van de aard van de markten. Als het marktsentiment slecht is, kan het aantal calls lager zijn. Als het marktsentiment goed is, kan het aantal calls hoger zijn. Het aantal van 5-10 calls is een gemiddeld.