Ask Price

De laagste prijs die een verkoper bereid is te accepteren op zijn verkooporder bij het verhandelen van een cryptocurrency op een exchange.