Block Reward

De som van coins toegekend door het blockchain-protocol aan cryptocurrency miners voor elk met succes gevalideerd block.